Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 16 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

Na posiedzeniu Zarządu BSLZN w dniu 19 stycznia 2018 r. omówiliśmy plan działań w I półroczu 2018 r., który obejmuje następujące zamierzenia:

  1. Szkolenie dot. wdrożenia wchodzących w życie przepisów RODO – Ochrona Danych Osobowych – nowe przepisy w 2018 r. - szkolenie w przedmiotowym zakresie chcemy zorganizować w kwietniu br.
  2. Wycieczka – do Bochni ewentualnie do Wieliczki albo do Bratysławy w maju br.  W terminie do końca lutego prosimy o wstępną deklarację dotyczącą uczestnictwa (z liczbą osób) i ustosunkowanie się do wyboru miejsca wycieczki.
  3. Walne Zgromadzenie – w czerwcu br. – tegoroczne Walne Zgromadzenie wiąże się z wyborem nowych władz Stowarzyszenia.

PS. Przypominamy o składkach – niestety nie wszyscy, do których wysłaliśmy mail z przypomnieniem o zaległościach, dokonali wpłaty.

Za Zarząd BSLZN
Prezes Zarządu
Aleksander Kazimierowicz

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 19 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia składa swoim Członkom, a także Rodzinom
życzenia:
pogodnych, pełnych ciepła rodzinnego Świąt Bożego Narodzenia
a na Nowy 2018 Roku by był czasem spokoju i dobrych decyzji.

 

 

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 17 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

 

 

W dniu 20 października 2017 r. odbył się wyjazd Członków Stowarzyszenia wraz z rodzinami do Wrocławia. W trakcie pobytu zwiedziliśmy afrykarium, Ostrów Tumski, starówkę oraz Panoramę Racławicką. Wyjazd był bardzo udany, w galerii zostały umieszczone zdjęcia z wyjazdu.

 

 

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 29 września 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

W związku z zapytaniami informujemy, że w poczet członków Stowarzyszenia może być przyjęta każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych - art. 13 ust. 1 Statutu (pełny tekst Statutu).

Wpisowe wynosi 30,00 zł

Składka miesięczna 10,00 zł