Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

 

Informujemy, że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w dniu 18.06.2018 r, wybrano nowy Zarząd naszego stowarzyszenia.

Obecnie Zarząd składa się z 6 osób i w nowej czteroletniej kadencji będzie on reprezentowany przez:

 • Tomasz Liszka Prezes Stowarzyszenia
 • Wojciech Łozowski Wiceprezes Stowarzyszenia
 • Ewa Janoszek Sekretarz Stowarzyszenia
 • Halina Nowak Skarbnik Stowarzyszenia
 • Stanisław Juroszek Członek Zarządu Stowarzyszenia
 • Aleksander Kazimierowicz Członek Zarządu Stowarzyszenia

Gratulujemy wybranym jednocześnie składamy podziękowanie dla dotychczasowego Zarządu, a zwłaszcza dla wieloletniego Prezesa, naszego serdecznego kolegi - Aleksandra Kazimierowicza.

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

 

 

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej uprzejmie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu  

18 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

w Klubie Osiedlowym „Pegaz” przy ul. Braci Gierymskich 5

w Bielsku-Białej.

  Proponowany porządek obrad:

 1.      Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wybór Prezydium Zebrania ( przewodniczący i sekretarz).

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

10.  Wybór Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

11.  Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

12.  Sprawy bieżące.

13.  Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o przekazanie stosownych pełnomocnictw.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Aleksander Kazimierowicz

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć wycieczki, która odbyła się w dniu 18.05.2018 r. Wyjazd był bardzo udany, udało się wiele zobaczyć i już z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd ...

 

 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 25 maja 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim naszym Członkom, ich Rodzinom, Bliskim, Znajomym spokoju, radości oraz zdrowia

Zarząd

KOLEŻANKI I KOLEDZY,

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chcemy zorganizować jednodniową wycieczkę do Kopalni soli w Bochni i i na zamek w Wiśniczu– termin 18 maja 2018 r. (piątek).

Plan wycieczki przewiduje:

 1. Obiad na zamku w Wiśniczu o 12.30.
 2. Zwiedzanie Zamku w Wiśniczu o 13.30.
 3. Zwiedzanie kopalni soli w Bochni o 16.15.

 

Godziny zwiedzania wynikają z jedynych wolnych terminów, jakie można było wstępnie zarezerwować. Możliwe jest więc przewidzenie w programie zwiedzania Rynku w Tarnowie.

Wstępnie zakładamy koszt:

 • dla członków BSLZN - 100-120 zł.
 • dla osób trzecich -  150-170 zł

 

Ponieważ maj jest okresem wycieczkowym, więc musimy w miarę szybko potwierdzić zamówienia biletów oraz zamówić autobus. Prosimy więc o złożenie deklaracji dotyczącej wyjazdu w terminie do 15 kwietnia br. Jeżeli będzie ok. 30 zgłoszeń, to ustalimy termin na dokonanie wpłat i po ich zebraniu będziemy mogli ostatecznie załatwiać sprawy organizacyjne. 

 

 Zarząd BSLZN