Informujemy, że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w dniu 18.06.2018 r, wybrano nowy Zarząd naszego stowarzyszenia.

Obecnie Zarząd składa się z 6 osób i w nowej czteroletniej kadencji będzie on reprezentowany przez:

 • Tomasz Liszka Prezes Stowarzyszenia
 • Wojciech Łozowski Wiceprezes Stowarzyszenia
 • Ewa Janoszek Sekretarz Stowarzyszenia
 • Halina Nowak Skarbnik Stowarzyszenia
 • Stanisław Juroszek Członek Zarządu Stowarzyszenia
 • Aleksander Kazimierowicz Członek Zarządu Stowarzyszenia

Gratulujemy wybranym jednocześnie składamy podziękowanie dla dotychczasowego Zarządu, a zwłaszcza dla wieloletniego Prezesa, naszego serdecznego kolegi - Aleksandra Kazimierowicza.

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

 

 

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej uprzejmie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu  

18 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

w Klubie Osiedlowym „Pegaz” przy ul. Braci Gierymskich 5

w Bielsku-Białej.

  Proponowany porządek obrad:

 1.      Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wybór Prezydium Zebrania ( przewodniczący i sekretarz).

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

10.  Wybór Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

11.  Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

12.  Sprawy bieżące.

13.  Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o przekazanie stosownych pełnomocnictw.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Aleksander Kazimierowicz

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć wycieczki, która odbyła się w dniu 18.05.2018 r. Wyjazd był bardzo udany, udało się wiele zobaczyć i już z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd ...

 

 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 25 maja 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim naszym Członkom, ich Rodzinom, Bliskim, Znajomym spokoju, radości oraz zdrowia

Zarząd

KOLEŻANKI I KOLEDZY,

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chcemy zorganizować jednodniową wycieczkę do Kopalni soli w Bochni i i na zamek w Wiśniczu– termin 18 maja 2018 r. (piątek).

Plan wycieczki przewiduje:

 1. Obiad na zamku w Wiśniczu o 12.30.
 2. Zwiedzanie Zamku w Wiśniczu o 13.30.
 3. Zwiedzanie kopalni soli w Bochni o 16.15.

 

Godziny zwiedzania wynikają z jedynych wolnych terminów, jakie można było wstępnie zarezerwować. Możliwe jest więc przewidzenie w programie zwiedzania Rynku w Tarnowie.

Wstępnie zakładamy koszt:

 • dla członków BSLZN - 100-120 zł.
 • dla osób trzecich -  150-170 zł

 

Ponieważ maj jest okresem wycieczkowym, więc musimy w miarę szybko potwierdzić zamówienia biletów oraz zamówić autobus. Prosimy więc o złożenie deklaracji dotyczącej wyjazdu w terminie do 15 kwietnia br. Jeżeli będzie ok. 30 zgłoszeń, to ustalimy termin na dokonanie wpłat i po ich zebraniu będziemy mogli ostatecznie załatwiać sprawy organizacyjne. 

 

 Zarząd BSLZN

Zaproszenie

Beskidzkie Stowarzyszenie Licencjonowanych  Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej

 

uprzejmie zaprasza

 

Członków BSLZN oraz Osoby zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami  na szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w godz.9.00 - 14.00

w Karczmie w Straconce przy ul. Górskiej 111 w Bielsku-Białej.

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

„Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne.”

1.    Wprowadzenie do RODO – definicje i wyjaśnienia
a)    aktualny stan prawny;
b)    RODO – kto, kiedy i po co? 
c)    dyrektywa, a rozporządzenie; relacja RODO do aktów prawa krajowego (uodo);
d)    kogo obowiązuje RODO?

2.    Kluczowe zasady RODO
a)    definicja danych osobowych;
b)    mechanizmy przetwarzania danych;
c)    zasada: legalizmu, celowości, minimalizmu, adekwatności, ochrony prywatności (privacy by design), zasada domyślnej ochrony prywatności (privacy by default), zasada ważenia wartości.

3.    Nowelizacja uodo, jej znaczenie i relacja z RODO

4.    Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

4.1. Audyt (przegląd i analiza zasobów)
a)    struktura organizacji;
b)    rodzaj przetwarzanych danych osobowych i sposób ich przetwarzania;
c)    inwentaryzacja procesów związanych z przetwarzaniem informacji;
d)    inwentaryzacja zasobów wykorzystywanych przez procesy przetwarzania informacji.

4.2. Zabezpieczenie danych - organizacyjne, fizyczne i informatyczne
4.3. Identyfikacja zagrożeń
a)   
analiza i zarządzanie ryzykiem;
b)    monitorowanie systemu przetwarzania; 
c)    wykrywanie podatności;
d)    zarządzanie incydentami.

5.    Prawa jednostki w RODO
a)    prawo do sprzeciwu; prawo do przeniesienia danych; prawo do bycia zapomnianym; prawo do niepodlegania profilowaniu; prawo do odszkodowania; 
b)    zasada przejrzystości;
c)    wnoszenie skarg.

 1. Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych
  a)
  polityka bezpieczeństwa;
  b)    instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
  c)    rejestr czynności przetwarzania danych oraz ewidencja osób upoważnionych do ich przetwarzania.

  7.    Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych
  a)    obowiązek zgłaszania incydentów;
  b)    sankcje i zasady kontroli.

  8.    Umowa powierzenia przetwarzania danych
  a)    zakres i treść umowy z procesorem;
  b)    obowiązki procesora;
  c)    odpowiedzialność procesora, a odpowiedzialność administratora danych.

  9.    Sesja pytań i odpowiedzi

 

 

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

-     dla członków BSLZN – 150,00 zł – pod warunkiem braku zaległości składkowych.

-     dla osób nie będących członkami BSLZN – 250,00 zł.

W ramach opłaty poczęstunek kawowy i obiad 

 

Wpłaty należy dokonać  przelewem na konto mBank
nr rach.
43 1140 2017 0000 4102 1302 0914

 

lub gotówką przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 5.04.2016 r. - e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarząd BSLZN