W dniu 18 października 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował jednodniową wycieczkę do Czech.

Zwiedziliśmy rynek w Hranicach, zbraszowskie jaskinie aragonitowe oraz miasto Ołomuniec.

Pogoda nas bardzo sprzyjała, a na zdjęciach widać, że wycieczka była udana - zapraszamy na kolejne :)

 Zapraszamy do galerii zdjęć wycieczki.

KOLEŻANKI I KOLEDZY,

Zarząd Stowarzyszenia organizuje jednodniową wycieczkę do Ołomuńca (Czechy)
w terminie 18 października 2019 r. (piątek).

Wstępnie zakładamy zwiedzanie katedry sv. Vàclava oraz innych miejsc kultu religijnego, warto zobaczyć przecudnej urody zegar astronomiczny, liczne zabytki i ciekawe miejsca. Oczywiście, ze względu na ramy czasowe nie zdążymy wszystkiego zobaczyć. Po uzgodnieniu z przewodnikiem, które miejsca będziemy zwiedzać prześlemy plan wycieczki.  

Koszt wyjazdu:

  • dla członków BSLZN oraz ich dzieci ( w tym dorosłych uczących się)  - 100 zł.
  • dla pozostałych osób -  130 zł.

W cenie:
autokar, ubezpieczenie, obiad, przewodnik.

Prosimy o potwierdzenie   udziału w   wycieczce w terminie do 01.10 b.r., ponieważ wyjazd uzależniony jest od ilości zgłoszeń min. 25 osób.

Zarząd BSLZN

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 04 października 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 20 września 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

  

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował, wspólnie z Zarządem Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach, jednodniową wycieczkę do Warszawy.

Ten kto był - potwierdzi, że wyjazd był bardzo udany, zwiedziliśmy sporo, pogoda wytrzymała prawie do końca, a wspomnienia z wyjazdu - bezcenne...

Już dzisiaj zapraszamy na kolejny wyjazd, a tym co nie byli - pozostają zdjęcia. 

 Zapraszamy do galerii zdjęć wycieczki.

 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 31 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej uprzejmie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu  

11 czerwca 2019 r. o godz. 9.00

w Klubie Osiedlowym „Pegaz” przy ul. Braci Gierymskich 5

w Bielsku-Białej.

  Proponowany porządek obrad:

 1.      Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wybór Prezydium Zebrania ( przewodniczący i sekretarz).

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

10.  Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

11.  Sprawy bieżące.

12.  Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o przekazanie stosownych pełnomocnictw.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Tomasz Liszka

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

życzę wszystkim naszym Członkom, Waszym Rodzinom, Bliskim ...

aby ten czas świąteczny był okazją do rodzinnych spotkań, czasem rozmów, na które zawsze brakuje ... może czasem na dobrą książkę ...

aby ten szczególny czas przełożył się na nową energię w dalszych codziennych obowiązkach,

a w szczególności życzę zdrowia i szczęścia oraz smacznego jajka :)

Tomasz Liszka